Shopping

Marke Dzokere Krusevo

Маркет Џокере

Маркет Џокере се наоѓа во непосредна близина на жичарницата и е посетуван од голем број на туристи, особено во зимскиот период и за време на ски сезоната.  

Исто така, ова е уште една „маалска“ продавница отворена преку целиот ден, која ги опслужува луѓето од овој дел на градот.