Крушевска зимска разгледница (20.01.2019)

Крушевска зимска разгледница (20.01.2019)

Biljana Puleska
Draga STavreska
Emilija ANdreeska
Filip RIsteski
Mihajlo Fiti
Naum presoski
Sofija Mandiloska
Tiroska Dance
Tome Hristoski

Најновата разгледница од Крушево е пред вас.

Измина една прекрасна седмица во Крушево во која викендот им овозможи бескрајно задоволство на посетителите и крушевчани. Сонце, снег, топол чај и скијање на Станич. Низ улиците на градот - мирис на вкусната традиционална храна и кафе муабет.

Дел од оваа разгледница се следниве наши поддржувачи: Билјана Пулеска, Драга Ставреска, Емилија Андрееска, Филип Ристески, Михајло Фити, Наум прешоски, Софија Мандилоска, Даница Тироска, Томе Христоски.

Испраќајте ги вашите фотографии од Крушево:

vikendvokrusevo@yahoo.com

vikendvokrusevo@gmail.com