(Видео) Прилог на ТВ 21 за Крушево

(Видео) Прилог на ТВ 21 за Крушево

Телевизиската куќа ТВ 21 направи еднодневна тура на Крушево во која ја претстави зимската идила на градот, богатството што со себе го носи и ги слушна проблемите на граѓаните заедно со ставот на носителите на одлуки.

Емисијата се вика Урбан таг, а прилогот за Крушево е наречен Репортажа за Крушево: Град музеј и зимската идила.

Емисијата погледнете ја на следниот линк:

https://www.youtube.com/watch?v=fUkkVCsy8_s