July 2019

„Десет дена Крушевска Република“ - настан за сите возрасти

Bona Dea

Оваа 2019 година веројатно е исклучок кога се работи за квалитетот на програмата на Манифестацијата научно културни средби „Десет дена Крушевска Република“ и очекувањата се дека годинава заедно со Светското првенство во параглајдинг ќе дадат особен импулс во привлекувањето на повеќе туристи.