Галерија Никола Мартиноски

Галерија Никола Мартиноски

Gallery House Nikola Martinoski
Gallery House Nikola Martinoski
Gallery House Nikola Martinoski

Меѓу најпосетените места во Крушево е галеријата на слики на познатиот сликар Никола Мартиноски чија работа го прави еден од најистакнатите фигури во македонската култура во 20-от век.

Picture Gallery Nikola Martinoski

Покрај големите дела на Мартиноски, како сликата „Мајка со дете“, во галеријата посетителот може да дознае многу за македонскиот начин на живот за време на 20-от векBeside Martinoski's great works, like the picture The Mother with a Child inside the gallery house one can acknowledge a lot about Macedonian way of life during the 20th century.

Галеријата е основана во 1968, а најстариот цртеж датира од 1928-ма година.

 

Галеријата Никола Мартиноски е отворена за посетители од вторник до недела од 9 до 16 часот.

 

Video URL

41.368975, 21.2523