Еден од најголемите настани во Крушево

Еден од најголемите настани во Крушево

Секој септември во последните 15 години во хотел Монтана Палас се одржува Интернационалната младинска конференција на која млади лидери од цела Европа ги споделуваат своите искуства, комуницираат со истакнати политичари, иноватори и граѓански активисти и поминуваат неколку дена во Крушево.

IYCKR

Конференцијата ја организира Младински Сојуз - Крушево, но покрај овој настан оваа младинска организација има неколку проекти кои се одржуваат во Крушево како Youth Friendly City, Нурни подлабоко во социјалното претприемништво. 

IYCKr

Интернационалната младинска кконференција е еден од најголемите настани организирани во Крушево и нејзините организатори продолжуваат со работа околу овој настан со цел да го направат уште поголем.

IYCKr

На оваа конференција присуствувале поранешни претседатели на држави од Балканот, бизнисмени од Европа, современи политичари, младински лидери, технолошки иноватори, лица со посебни потреби и други.

IYCKr