Зимска разгледница од Крушево (14.01.2019)

Зимска разгледница од Крушево (14.01.2019)

Biljana Puleska
Biljana Ristova
Cvetance Stojceska
Dragan FIlipov
Iv Jovanova
Oksana Danailova
Petar Begalinoski
Peter Gajdov
Stefanija Petroska
Tome Hristoski

Снегот во Крушево носи неисцрпни погледи и пејсажи кои се совршено „зграпчени“ од телефонските камери на нашите поддржувачи и обожаватели.

Во денешната Разгледница објавуваме фотографии од ски центарот, природата околу Крушево, крушевската уникатна архитектура, историски места, погледи од локални кафулиња и хотели, улиците на градот, изгрејсонце и други.

Дел од денешната зимска разгледниca од Крушево се : Биљана Пулеска, Драган Филипов, Ив Јованова, Цветанче Стојческа, Петар Бегалиноски, Оксана Данаилова, Билјана Ристова, Петер Гајдов, Стефанија Петроска И градоначалникот на Крушево Томе Христоски.

Секоја недела во соработка со Вкенд во Крушево објавуваме разгледница од нашето прекрасно Крушево. Вашите фотографии испраќајте ги на следниве адреси:

vikendvokrusevo@yahoo.com

vikendvokrusevo@gmail.com