Затворање - Десет дена Крушевска Република

Започнува на
Завршува на
Big Band
Ilineden
Ilinden
Затворањето на Манифестацијата НКС „Десет дена Крушевска Република“ ќе започне со концерт на Биг бенд - Здружение на џез музичари со почеток во 20:30ч. пред споменикот Илинден. Потоа следи спуштање и засолнување на бајракот и почесна стрелба во чест на борците за слобода. Во 20:30 бидете пред споменикот Илинден, на Гумење.