Зимска разгледница од Крушево (12.02.2019)

Зимска разгледница од Крушево (12.02.2019)

Biljana Puleska
Dayana CHobanova
Kire Krsteski
Ljubica Trajkoska
Petar Begalinoski
Sotir Gabeloski
Tome Hristoski

Се' уште врне во Крушево и посетителите и крушевчани направија одлични фотографии од нашиот град.

Голема благодарност до Кире Крстески, Љубица Трајкоска, Дајана Чобанова, Сотир Габелоски, Томе Христоски, Петар Бегалиноски, Билјана Пулеска.

Ако сакате да бидете дел од зимските разгледници испрќајте ни ги вашите фотографии:

Vikendvokrusevo@yahoo.com

vikendvokrusevo@gmail.com