Зимска разгледница од Крушево (22.01.2019)

Зимска разгледница од Крушево (22.01.2019)

Draga Stavreska
Goran Georgieski
Ljubica Trajkoska
Naum presoski
Kire Krsteski
Stefo Jankuloski
Tome Hristoski
Sotir Gabeloski
Ја презентираме најновата зимска разгледница од Крушево со фотографии од фановите на Викенд во Крушево Дел од најновата разгледница се Горан Георгиевски, Љубица Трајкоска, Наум прешоски, Драга ставреска, Стефо Јанкулоски, Томе Христоски и Сотир Габелоски. Покрај снежните пејсажи од Крушево, во оваа објава ќе најдете фотографии од атмосферата за големиот христијански празник Богојавление Водици, што се одржува на Крушевско езеро. Продолжете да ни ги испраќате фотографиите за разгледниците на Викенд во Крушево и Krushevo.com vikendvokrusevo@yahoo.com vikendvokrusevo@gmail.com