Зимска разгледница од Крушево (04.02.2019)

Зимска разгледница од Крушево (04.02.2019)

Dayana Chobanova
Emilija Andreeska
Irena Blazeska
Mihajlo Fiti
Naum Risteski
Stevce Mickovski
Sotir Gabeloski
Marija FIlipova

Во Крушево се' уште врне и ќе имаме уште снего овој месец. Заедно со тоа ќе имаме уште повеќе зимски пејсажи од Крушево фатени од фотогапаратите и телефоните.

Во текот на минатата седмица нашите следачи напавија некои прекрасни фотографии.

Голем поздрав до авторите на фотографии и големо благодарам за нивната поддршка: Даја Чобанова, Емилија Андрееска, Михајло Фити, Наум Ристески, Сотир Габелоски, Марија Филипова, Ирена Блажеска.

Испраќајте ни ги вашите фотографии:

vikendvokrusevo@yahoo.com
vikendvokrusevo@gmail.com